Wagenparkcontrole

Automatisering

Vandaag de dag is automatisering één van de belangrijkste aspecten als het gaat om wagenparkbeheer. Niet alleen de vraag hoe informatie gepresenteerd wordt, maar ook de systemen die het mogelijk maken om de informatie te presenteren zijn van belang. Bij ABI wordt alleen gebruik gemaakt van bedrijven die een A-status hebben op het gebied van automatisering. Zo wordt er gebruik gemaakt van Axapta Microsoft Business Solutions en Microsoft Dynamics om alle gegevens aan u te presenteren. Daarnaast maakt ABI gebruik van een internationaal automatiseringsbedrijf. Binnen onze formule bieden wij de onderstaande Rapportage systemen en mogelijkheden aan:

FleetReport

Met FleetReport heeft u altijd actuele gegevens over de geleverde diensten en de daarmee verbonden kosten. Naast informatie over de kostenverdeling van banden ten opzichte van service worden ook de gerealiseerde merkenmix en de maatverdeling gerapporteerd, alles per gewenste periode, zowel voor het totale wagenpark als volledig gespecificeerd per voertuig. De kosten kunnen gerelateerd worden aan een bedrag per kilometer of aan een budget per periode, zodat eventuele overschrijding tijdig kan worden gesignaleerd.

FleetCheck

FleetCheck presenteert met één druk op de knop alle relevante gegevens over het wagenpark, zoals stamgegevens van het voertuig, de laatste controledatum, de gemeten restmillimeters, de aangetroffen bandenspanning en de geconstateerde bijzonderheden of afwijkingen. Heldere rapportage die noodzakelijk is voor optimale controle en verbetering van het rendement van de banden.

Controle op karkassen

U investeert veel in banden. Dat budget moet uiteraard strak in de hand worden gehouden. ABI kan de benodigde informatie verstrekken om het banden- en karkassenbeheer te verbeteren. Met een controlesysteem helpt ABI de karkassen-activa optimaal in te zetten en de totale bandenkosten te verlagen. U krijgt hiermee beter zicht op hun bandenactiva en kunnen zelf op basis van bandenvernieuwingsratio’s, uitvalpercentages en uitvalredenen het bandenbeheer optimaliseren.

Digitale wagenparkinspectie

Met de moderne meetapparatuur worden alle bandengegevens digitaal geregistreerd zodat er een perfecte en nauwkeurige rapportage ontstaat die altijd online door de klanten kan worden ingezien. Vervolgens presenteert FleetCheck met één druk op de knop alle relevante gegevens over het wagenpark, zoals stamgegevens van het voertuig, de laatste controledatum, de gemeten restmillimeters, de aangetroffen bandenspanning en de geconstateerde bijzonderheden of afwijkingen. Heldere rapportage die noodzakelijk is voor optimale controle en verbetering van het rendement van de banden. Dankzij de combinatie van Tyre Data Collector en FleetCheck kunnen de banden beter, sneller en frequenter worden gecontroleerd, zodat eventuele gebreken in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.
Voor de transportsector is een probleemloze en effectieve exploitatie van het wagenpark van het grootste belang. ABI streeft samen met de klant naar maatwerk in bandenmanagement door helder en doelmatig communiceren en handelen.

Wisselen bandpositie

Een belangrijke actie die voorkomt uit de FleetCheck is het wisselen van banden naar andere posities. Daar is een goede reden voor. Een simpele rekensom leert dat een band met een schuine slijtage van 2 mm een verlies van bijna 20 procent aan rendement geeft. Door tijdige actie, het draaien van de band op de velg, het omwisselen per as van links naar rechts of het doorwisselen naar een andere as van het voertuig, wordt rendementsverlies voorkomen. Deze service van de specialisten bij ABI zorgt er voor dat de banden maximaal presteren!

Mobiele Service

ABI heeft meer dan 5 bandenservice-units paraat. De service-units kunnen terugvallen op goede en modern uitgeruste werkplaatsen als thuisbasis. Dit maakt de dienstverlening van ABI uniek in de bandenmarkt. Transportbedrijven maken dan ook intensief gebruik van de mobiele service van ABI.
De bandenservice units komen waar en wanneer het de klant uitkomt. De controle beperkt zich niet tot de bandenspanning. Er wordt ook naar opvallende slijtagebeelden gekeken, beschadigingen worden opgespoord en er wordt advies gegeven over de maatregelen die nodig zijn om het rollend gedeelte van het wagenpark, dus ook vorkheftrucks en hoogwerkers, te verbeteren of te repareren. Meedenken en vooruit denken is een vaste gewoonte bij ABI. Bij een betere balans van de velgen, goede uitlijning en de juiste bandenspanning vallen de kosten van preventief onderhoud ruimschoots weg tegen de besparingen op slijtage, brandstof en stilstand. ABI is altijd bereikbaar voor pechgevallen, vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week.

Europese Pechservice

Bij pech buiten de Benelux schakelt ABI via European Breakdown Service één van de ruim 4.000 aangesloten Europese bandenspecialisten in, waardoor stilstand tot een minimum beperkt blijft. European Breakdown Service is een afdeling van Customer Services Center waar alle dienstverlening voor de gehele Europese zakelijke markt is samengebracht. Dit Services Center zorgt ervoor dat de pechgevallen snel en adequaat worden afgehandeld. Het callcenter is 7 dagen per week dag en nacht aanspreekbaar in diverse talen. Dankzij European Breakdown Service wordt de mobiele service capaciteit van ABI uitgebreid tot heel Europa.

Met innovatief advies en preventief onderhoud kunnen de kosten onder aan de streep beheersbaar worden gemaakt voor onze klanten. Daar wordt op steeds grotere schaal gebruik van gemaakt. Met Europese partners zijn centrale afspraken gemaakt waardoor aantrekkelijke tarieven gehanteerd kunnen worden. Het callcenter verzorgt ook de complete administratieve afhandeling..

De afgedekte en vaste tarieven voor pechservice in Europa

Met de PechserviceGarantie is er volledige zekerheid ten aanzien van de kosten. Met de Profile PechserviceGarantie zijn onze vaste klanten verzekerd van pechservice volgens één vast afgedekt tarief. Als de klant kiest voor onze PechserviceGarantie betaalt hij jaarlijks een vast bedrag per geregistreerd voertuig. Naast een beperkt eigen risico worden uitsluitend de bandenkosten in rekening gebracht. Deze ‘bandenpechverzekering’ is uniek in Europa en veel grote transportondernemingen maken er al gebruik van.