Bandenspanning

Een juiste bandenspanning is niet alleen van belang voor veilige rijeigenschappen van de auto-caravan combinatie maar bespaart ook brandstof.
 
Daarnaast leidt een te lage bandenspanning tot een langere remweg, verminderde grip en meer kans op slippen. Het spreekt voor zich dat te zachte banden ook zal leiden tot een verkeerde slijtage en dus kortere levensduur van de banden van de caravan.
 
Caravanbanden hebben een hogere bandenspanning nodig dan de banden van een personenauto. Zo dient de bandenspanning op zo'n 3.0 tot 4.5 atmosfeer te worden gebracht. Je vindt de vereiste spanning vaak op de wielkast van de caravan en in het instructieboekje van je caravan. De waarden voor de trekauto vind je in het instructieboekje en meestal ook op de deurstijl van de auto. Vraag het anders na bij de dealer of bij een bandenzaak.
 
Dat een regelmatig controle op de bandenspanning geen loze uiting is blijkt wel uit de cijfers (van het Continue Vakantie Onderzoek). Uit deze cijfers komt namelijk naar voren dat tijdens de vakantie ruim 50%(*) van de automobilisten met een onjuiste bandenspanning rijdt. Gelet op deze uitkomst voeren diverse verkeers- en vervoersorganisaties in zomermaande campagnes om de automobilist op het belang van een juiste bandenspanning te wijzen.
 
(*) Caravanners doen het relatief beter. Bij door de ANWB en VVN gehouden vrijwillige caravancontroles hadden 70% van de gecontroleerde combinaties een juiste bandenspanning.